Hans Nilsson

SFA Riskkapital
Box 130
372 22 Ronneby

0457-156 00

Copyright SFA
1995-2010

Ansökan om riskkapital

Turordning
1. E-posta ett sammandrag.

2. Vid väckt intresse vill vi ha en komplett affärsplan. Här finns två huvud-scenarier:

Er befintliga affärsplan är fullgod
  (efter ev. kompletteringar).

Ni saknar affärsplan och oberoende part
  tar fram en.

3. När vi har affärsplanen kan vi bedömma helheten och vid positiv bedömning tar vi fram en plan för investeringen.

4. Finansieringsfasen tar vid.

5. Utvärdering sker.

Tidigare resultat
Vi har lyckats finansiera alla positivt bedömda projekt.

Vi ser med spänning fram emot hur projekten ska arta sig de kommande åren.

Framtiden
Vi har flera projekt som ligger i startgroparna och som ska finansieras.

Om ni också behöver riskkapital till en ny eller befintlig verksamhet inbjuder vi er till att skicka in en anmälan snarast möjligt.

Tid är pengar - agera nu!