Formulär - intresseanmälan till Hökarna

Jag vill helt förutsättningslöst anmäla mig till SFA:s databas Hökarna över intressenter. Jag kan när som helst skriftligen meddela att jag önskar utgå ur databasen - vilket snarast bekräftas skriftligen av SFA. Jag är införstådd med att information kommer att skickas via e-post från tid till annan.

Alla uppgifter behandlas under sekretesslagstiftningen och enligt god affärssed.

Förnamn
Efternamn
Utbildning
Nuvarande yrke
Husnummer
Gatunamn
Postnummer
Postort
Fast telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Investeringsbelopp SEK
Övrig information (språkkunskaper, utlandserfarenheter, kontaktnät, m.m.)