Hans Nilsson

SFA Riskkapital
Box 130
372 22 Ronneby

0457-156 00

Copyright SFA
1995-2010

Hökarna

Fördelar med medlemskap
Vår interna databas över potentiella investerare bär namnet Hökarna. Genom att anmäla sig till den får man gratis en strukturerad möjlighet att hitta investeringsobjekt via oss. Dessutom får medlemmarna information innan denna presenteras på hemsidan!

En intresseanmälan kan göras utan någon som helst förpliktelse. Fyll i vårt formulär redan nu!

Våra arbetsmetoder

SFA arbetar enligt fyra framgångsrika metoder. Den metod som berör poten-tiella investerare i Hökarna är, att:
• Vi kontaktar regelbundet alla medlemmar
• Vi kontaktar särskilt utvalda medlemmar angående specifika projekt
• Kontakt tas med medlemmarna innan publicering av nya uppgifter sker på hemsidan.

Investeringsmöjligheter
Investering sker i ett speciellt projekt. Investeringen sker vid överenskommen tidpunkt.

Översikt över vår debitering