Hans Nilsson

SFA Riskkapital
Box 130
372 22 Ronneby

0457-156 00


Copyright SFA
1995-2011

Riskkapital till dig
Behöver du professionell hjälp med anskaffning av riskkapital? Då har du kommit helt rätt. Vi levererar 100 % resultat - inget annat!

Riskkapital i Sverige
Riskkapital är fortfarande något nytt i Sverige. När jag åkte till New York, USA, 1993 var riskkapital där ett gammalt begrepp. Ständigt under utveckling, men själva konceptet var ändå gammalt.

Principen är enkel - några tillhandahåller pengar (investerare) och andra (entreprenörer) gör jobbet. Den ene är beroende av den andre. Att kunna arbeta tillsammans är ett koncept för framgång. De som inte kan det hamnar på efterkälke i konkurrensen.

För sin insants i form av riskerat kapital föväntar sig investeraren en hög avkastning1. Men en högre risk ska också belönas med högre vinst. Det bästa är att även entreprenören får högre vinst. Alltså lönar det sig dubbelt upp att sträva åt samma håll - en ekonomins parallell till fysikens kraftlag.

SFA Riskkapital verkar för ett ökat svenskt investerande i både nya och befintliga målbolag.

Snabbnavigering
Jag behöver pengar...
      ... och ansöker här

Jag har pengar...
      ... och vill se era projekt

Vilka är Hökarna?
      Jag vill bli medlem

Nyheter

Inga nya projekt - bara kapital
Från och med april 2011 har vi beslutat att inte ta in fler projekt utan endast kapital. Grundaren till den här sidan tackar för sig efter 16 år och har skapat ett eget projekt. Läs mer här.

Vi tackar Sveriges Radio P1 för erbjudande om medverkande
Tack för visat intresse för oss i egenskap av specialister inom riskkapital. Under vår högsäsong har vi dock inte möjlighet att åka till er trevliga studio i Stockholm för en personlig belysning av samhällets fördelar med riskkapital. Vi hoppas att fler tillfällen ges i framtiden. Lycka till med programmet.


1 = I Sverige år 2003 var den genomsnittliga avkastningen i nya målbolag 12,4 %. För befintliga målbolag var den några procentenheter högre. Detta bör jämföras med bankens ränta och risk.