Hans Nilsson

SFA Riskkapital
Box 130
372 22 Ronneby

0457-156 00

Copyright SFA
1995-2010

Målbolag
(Def: Mottagare av riskkapital)

Varför riskkapital?
Argumenten nedan är presenterade ur målbolagets (respektive samhällets) perspektiv.

Fördelar med riskkapital
• Mycket låg personlig finansiell risk
• Projekten ges en möjlighet de annars inte hade fått
Kompetens och kontaktnät följer oftast med kapitalet
Ofta kommer man ifrån fåmans-företagsreglerna och får där igenom en avsevärt lägre vinstskatt.

Nackdelar med riskkapital
• Vinsten delas med investerarna
• Fler ägare innebär fler viljor

Samhällsfördelar
Målbolag som erhåller stöd av ett riskkapitalbolag bidrar till samhällsekonomin genom att målbolagen:
• Växer snabbare
• Skapar arbetstillfällen
• Investerar kraftigt i forskning och utveckling
• Etablerar sig internationellt

Att erhålla riskkapital
Att söka riskkapital är en process som både kostar pengar och tar tid. Därför ska man betrakta även själva sökandet av riskkapital som en investering. Men som alla investeringar kan den visa sig vara mycket lönsam!

Ofta tar det 1-6 månader att erhålla riskkapital från den tidpunkt då förberedelserna är avklarade. Ju högre belopp desta längre tid tar det som regel.

Våra arbetsmetoder
SFA arbetar enligt fyra framgångsrika metoder som vi gärna presenterar.
Ring oss redan i dag!

SFA:s projektbedömning
När vi arbetar med bedömning av projekt tittar vi främst på er affärsplan. För att kunna göra en rättvis bedömning krävs ett bra underlag.

Affärsplan
Vi kan rekommendera företag som tar fram er affärsplan, marknadsplan och kommunikationsplan vid behov.