Hans Nilsson

SFA Riskkapital
Box 130
372 22 Ronneby

0457-156 00

Copyright SFA
1995-2010

Om vår verksamhet
SFA Riskkapital står årligen för ca 1,5-2,0 % av alla svenska investeringar i nya målbolag. Vi försöker hjälpa alla som har eller vill ha pengar till investeringar.

Projektansvariga kan få sina projekt granskade av oss oavsett bransch, kapitalbehov, företagets geografiska läge, etc.

Riskkapital sökes av flera seriösa företag, både etablerade och nystartade. Investerare erbjuds ett flertal projekt att investera i och eventuellt att arbeta med.

Vilka står bakom SFA?
Vi som förmedlar kontakterna är oberoende och professionella promotorer med >10 års erfarenhet från flera branscher och länder.

Bakgrund till sidans skapande

Gott om pengar
I Sverige är två tredjedelar av allt riskvilligt kapital inte investerat. Så pengar finns det gott om. Men finns det projekt att investera dem i?

Att hitta varandra
Personer som behöver riskkapital vet oftast inte vart de ska vända sig för att få hjälp, och många investerare sitter i samma sits. Hur ska dessa grupper hitta fram till varandra?

Målbolag
Många är de som ringt runt till riskkapitalbolag och fått till svar att investeringen ligger utanför bolagets intresseområde eller ekonomiska ramar.

Ett annat vanligt avslag beror på att de allra flesta riskkapitalbolag endast gör satsningar inom Sverige.

Investerare (riskkapitalister)
Personer med mycket pengar har ett typiskt problem; hur investerar man lämpligast pengarna utan att gå med förlust, eller erhålla lägre avkastning än vad som är praktiskt möjligt?

Ju mer pengar man har desto större blir problemet. Genom att erbjuda fler investeringstillfällen skapas det möjlighet för att en större andel av riskkapitalet verkligen ska investeras, i vilken form det ger positiva effekter hos både enskild konsument som företag och stat.

Från ord till handling
SFA har skapat den här sidan för att underlätta för inblandade parter att både behålla befintliga medel och att tjäna pengar i framtiden.

Gör som många andra redan har gjort - vänd dig med förtroende till oss!