Vår debitering (uppdaterad 13 april 2010)

Debiteringstyp
Pris i SEK
exkl. moms
Anm.
Timpenning, normaltaxa
1.800
1 h min.
Timpenning, framtagning av juridiska dokument (investeraravtal etc.)
2.500
Enl. ö.k.
Resa utanför Ronneby tätort, timpenning
500
1 h min.
Resa utanför Ronneby tätort, faktiska kostnader
Varierar med uppdrag
Per gång
Ett procent-arvode baserat på funnet kapital debiteras i samtliga fall
Varierar med uppdrag
Per projekt

Till dags datum har vi lyckats finansiera alla projekt!