Offentliga investeringsobjekt

Projektets namn
och sort

Investerings-behov (SEK)

Inv.- längd

Förväntad avkastning

Särskild information

Försäkrings-verksamhet:
Nisch-tjänst inom B2C.

3.300.000

 

(50.0001)

12 mån.

50 % fast ränta på investerat belopp. Inget delägande.

Projekt högaktuellt för investering

Efter 17 år med riskkapitalverksamhet åt andra har tiden blivit mogen att börja arbeta åt mig själv. Jag tar därför med mig all kunskap och erfarenhet från branschen in i mitt egna, nya och enda projekt.

Under många år har jag studerat försäkrings-branschen som ett specialintresse. Nu tar jag steget och startar en försäkringsverksamhet.

Jag kan rekommendera denna investering som en sund och bra placering. I sammanhanget är därför avkastningen mycket hög.

NL: Nisch-företag
inom distansutbildning

-

-

-

Projektet är finansierat
En specialiserad vetenskaplig utbildning på engelska för kunder globalt. Ett pionjär-projekt med enorm potential. Vi följer händelseförloppet med stort intresse. Ska finslipas under hela 2010/2011.

HW: Filmproduktion
Offentlig visning är planerad att ske på biografer i november 2008.

-

-

-

Projektet är finansierat
Skådespelare från bl.a. Terminator II är anställda. En trailer spelades in 4:e mars 2006. Inspelningen började 061031. Då var SFA på plats i Hollywood! Projektet har omnämnts på NBC m.fl. USA-kanaler.

VK: Nisch-företag med konsumentvara

-

-

-

Projektet är i annans ägo
Ett 25 år gammalt och prisbelönt företag har sålt ut inkråm och namn. Det blev en annan köpare än oss, men vi samarbetar med den nye ägaren då vi har special-kompetens inom området. Denna investering är inte längre aktuell (070509).

FS: Nisch-företag med konsumentvara

-

-

-

Projektet är finansierat
Annonser i bl.a. Sverige-Häftet har gjort denna seriösa vara rikskänd. Flera kopior har sedan dess dykt upp på marknaden. Ingen slår dock originalet. Ett svenskt varumärke efterfrågat internationellt (t.o.m. i Armenien!).


1 = Belopp inom parentes anger minska investeringspost för investerare. Är ni flera bekanta som vill investera går det bra om ni tillsammans når upp till minimibeloppet.

Jag ser fram emot att höra av dig. Ring Hans Nilsson på 0457-156 00.